IO-3 E-GUIDE

Stručné shrnutí E-průvodce (IO3)

E-průvodce je třetím výstupem (IO3) projektu Startup EU Academy.

Skládá se ze tří kapitol: Elektronický obchod, Sociální podnikání a Inovace. Jeho cílem je vybavit mladé začínající podnikatele základy znalostí a postupů, které využijí při jejich prvních krocích v podnikání. Zároveň jim nabídnout nápady a inspirace a  kde je hledat.  V některých kapitolách jsou uvedeny další materiály k prostudování, ať už ve formě videí, podcastů, nebo odkazů na knihy a články. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny testové otázky, které přispívají k hlubšímu pochopení představených konceptů a metod. V dalších krocích projektu budou partnerské organizace žádat od účastníků zpětnou vazbu k Průvodci. Jejich názory budou cennými informacemi pro přizpůsobení e-příručky jejich potřebám, pro usnadnění jejich postupu učení a posléze  pro efektivnější řízení jejich vlastního startupu.

První kapitola E-průvodce je věnována elektronickému obchodování. Kapitola E-commerce obsahuje konkrétní metody a nápady pro mladé začínající podnikatele. Obsahuje pokyny pro realizaci průzkumu trhu konkurence, aktuální trendy v elektronickém obchodování které odliší vaší společnosti od ostatních. Současně jsou zde uvedeny jednoduché návody pro Počáteční rozvoj značky a aktuální trendy, které je třeba sledovat.  Stěžejní částí je obsah webových stránek, který je podrobně představen v kombinaci se Zabezpečením.

Druhá kapitola e-příručky je věnována sociálnímu podnikání. Vzhledem k tomu, že Podnikání jako takové je široký pojem, rozhodlo se, že tuto kapitolu budeme specifikovat na Sociální podnikání. Sociální podnikání navíc zahrnuje hodnoty a etické aspekty, které by mohly mladého začínajícího podnikatele inspirovat a odlišit od masy běžných podnikatelů. Tato kapitola obsahuje výchozí pojetí a definice sociálního podnikání, uvádí důvody pro volbu tohoto typu namísto jiného a popisuje vlastnosti sociálního podnikatele. Zvláštní podkapitola je věnována modelům sociálního podnikání. Kromě toho, je důkladně vysvětleno Business Canvas model. Je to nástroj, který usnadňuje vývoj podnikatelského modelu. Zvláštní pozornost je věnována také ‘Value Proposition Canvas’ (hodnotové nabídky), protože sociální podniky se vyznačují především hodnotám, kterou poskytují společnosti. V návaznosti toho, je sociální dopad jednou ze závěrečných podkapitol.  Na konci této kapitoly je několik seznamů se souvisejícími materiály k dalšímu prostudování a výzkumu.                                                             

Třetí a poslední kapitola elektronického průvodce se zabývá inovacím.

Tato kapitola uvede mladé začínající podnikatele do světa Inovací. Jsou zde představeny pojmy, struktury a typy inovací.  Kreativní myšlení a typy inovací jsou jen některé z nejdůležitějších částí, které jsou dále rozpracované v této kapitole. K dispozici jsou také několik otázek jako podpůrný nástroj, který napomáhá postupu řízení a hodnocení inovací.

Hlavními podkapitolami jsou:

– Krátký úvod do inovací

– Typy inovací

– Řízení a hodnocení inovací

– Využití inovace

– Inovační ekosystém

Close Menu