STARTUP EU ACADEMY

V posledních letech bylo vyvinuto značné úsilí na podporu rozvoje podnikání mladých lidí v národním měřítku. Řada zemí se spoléhají na legislativy, které podporují podnikání mladých lidí. Zejména prostřednictvím vzdělávacích programů na rozvoje dovedností v rámci školského systému; komplexních balíčků služeb, jako je školení, finanční podpora, podnikatelské poradenství, mentoring a koučink. Projekt “Start-up EU Academy” se zabývá legislativy a programy, které prokazatelně pomáhají mladým podnikatelům postupovat na výkonnostním žebříčku. V celé Evropě nezaměstnaní mladí lidé mají potíže s nástupem do nového zaměstnání a mnoho z nich to dokonce vzdá hned na začátku. Evropská komise označila podporu mladých lidí za nezbytně důležité pro snížení nezaměstnanosti a zárově zásadní pro hospodářský pokrok. Podle akčního plánu Evropské komise Podnikání 2020 potřebujeme více podnikatelů, abychom znovu oživili podnikatelský potenciál Evropy a vytvořili nová pracovní místa.

ZPRÁVY O JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH

ZPRÁVY O ZEMÍCH k analýze inovací, podnikání a elektronického obchodu prostřednictvím terénního výzkumu, přehledu literatury, dotazníků, studií cílových skupin s osobními návštěvami s cílem zjistit, jaké je současné postavení zemí v této oblasti v Evropské unii a ve světě.

E-PRŮVODCE

E-Průvodce pro mladé inovativní podnikatele. Příručka obsahuje globální definici elektronického obchodování, podnikání a inovací a významné kroky, jako je příprava podstruktury elektronického obchodování, provozování portálu elektronického obchodování a proces soutěžení s konkurencí

E ŠKOLENÍ

E ŠKOLENÍ; Školící materiály byly připraveny v interaktivní formě, aby se zvýšila jejich účinnost. Využití technologií při přípravě materiálů je pro lidi mnohem efektivnější než klasické prezentační metody.

Digitální startovací zařízení

Na webovém portálu bude k dispozici digitální “startup” sekce, jejímž cílem je zlepšit inovace pro mládež. Pomocí e-startup sekce mohou mladí lidé rozvíjet jakékoli inovativní nápady a uplatnit je na světovém trhu. Aby to bylo možné, fórum umožňuje funkci ‘chat’ , sdílení souborů atd.

“The European Union is the world’s most successful invention for advancing peace.”
John Bruton

The good thing about the European Union is that the joint project ultimately benefits all Member States and not just a few.
Jean-Claude Juncker

The European Union can easily be described as the best prepared region in the world. 
Markos Kyprianou

Chris Dixon: Climbing the Wrong Hill

I know a brilliant young kid who graduated from college a year ago and now works at a large investment bank. 

Paul Graham: What Doesn’t Seem Like Work?

My father is a mathematician. For most of my childhood he worked for Westinghouse, modelling nuclear reactors.

Paul Graham: Do Things that Don’t Scale

One of the most common types of advice we give at Y Combinator is to do things that don’t scale.

Violeta Nedkova: Why Startups Fail and How to Build Interest Before the Launch​

If you asked me, I’d say:
The biggest reason most startups fail is because they …

Close Menu